GRAVID JOGA (Joga pre tehotné)

Lektor: BETKA

Gravidjoga je tehotenské cvičenie venované budúcim mamičkám. Využíva jemné a šetrné pohyby, dýchacie techniky a meditáciu, ktoré pomáhajú udržať energiu ženy v rovnováhe, pretože práve tá je kľúčom k zdravému telu a vyrovnanej mysli. Tehotenská joga prehlbuje vnútornú komunikáciu medzi mamičkou a dieťatkom a vedie ženu k intenzívnejšiemu prežívaniu tohoto jedinečného spojenia. Gravidjoga zároveň pomáha budúcej mamičke vyrovnať sa s rôznymi (častokrát aj nečakanými) zmenami, ktoré ju v tomto období čakajú. Má blahodárny účinok na chrbticu, podporuje prácu s pánvovým dnom a jeho prekrvenie, posilňuje telo, pomáha vyrovnať sa s rôznymi ťažkosťami (kŕčové žily, ischias, bolesti chrbta, nahromadenie vody v nohách...) navodzuje vnútornú rovnováhu a pokoj mysle. Priaznivo ovplyvňuje nielen obdobie tehotenstva, ale aj priebeh samotného pôrodu a šestonedelia.

Neodlúčiteľnou súčasťou cvičenia je správne dýchanie (spoznanie svojho dychu, jeho vnímanie a správne využitie). To má totiž obrovský význam nielen v tehotenstve, ale aj pri samotnom pôrode. Správna práca s dychom značne uľahčuje pôrod a pomáha lepšie zvládať pôrodné bolesti. V podstate je tehotenstvo ideálnym medzníkom v živote ženy, kedy s jogou začať. Gravidjoga je vhodným cvičením pre všetky tehotné ženy, ktoré nemajú vážnejšie zdravotné komplikácie (rizikové tehotenstvo, vážne ochorenia srdca alebo dýchacej sústavy, história predchádzajúcich potratov, symtómy krvácania, hlboká žilová trombóza...) Pred cvičením preto odporúčam, aby mamička svoj zdravotný stav a možnosti pohybu konzultovala so svojím lekárom.

Na tehotenskú jogu sa môžu prihlásiť aj tie mamičky, ktoré sa doteraz vo svojom živote s jogou nestretli. Jednotlivé cvičenia sa dajú prispôsobiť rôznym úrovniam a individuálnym fyzickým požiadavkam každej ženy.

Joga pre tehotné je vedená vo forme kurzu. Kurz pozostáva z 5 lekcií/25 €. Po ukončení je možnosť v kurze pokračovať.REZERVÁCIA : jogaivana@gmail.com